Каминський Павло Дмитрович

Директор навчально-наукового інституту управління та адміністрування

доцент, к.е.н.

Дисципліни: Бухгалтерський облік, Фінансовий аналіз, Фінансово-інвестиційний аналіз, Облік та оподаткування суб’єктів підприємництва в Україні


Детальніше...

Карабаза Ірина Анатоліївна

Доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

доцент, к.е.н.

Дисципліни: Маркетинг, Реклама у системі маркетингу, Електронний маркетинг, Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства


Детальніше...

Квітка Тетяна Володимирівна

Старший викладач кафедри вищої математики та інформаційних систем

Дисципліни: Вища математика, Статистика, Соціально-економічна статистика, Теорія ймовірностей та математична статистика, Інформатика та інформаційні технології


Детальніше...

Асистент кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи

Дисципліни: Технологія продукції ресторанного господарства, Поглиблене вивчення технології в ресторанному господарстві, Організація ресторанного господарства, Організація готельного господарства, Барна справа та організація роботи сомельє


Детальніше...

Кожухова Тетяна Валеріївна

Завідувач кафедри обліку та аудиту

доцент, к.е.н.

Дисципліни: Облік зовнішньоекономічної діяльності, Облік у зарубіжних країнах, Організація обліку, Міжнародні фінанси, Сталий розвиток


Детальніше...

Асистент кафедри фінансів та банківської справи

Дисципліни: Податкова система, Бюджетна система, Бюджетний менеджмент, Інвестування


Детальніше...

Асистент кафедри вищої математики та інформаційних систем

Дисципліни: Вища математика, Теорія ймовірностей, Інформатика та інформаційні технології


Детальніше...

Асистент кафедри підприємництва і торгівлі

Дисципліни: Економіка підприємства, Економіка і фінанси підприємства, Планування і контроль на підприємстві, Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків


Детальніше...

Асистент кафедри підприємництва і торгівлі

Дисципліни: Управління якістю, Економіка і фінанси готельного і ресторанного підприємства, Економіка біржової торгівлі, Безпечність товарів, Економіка підприємства


Детальніше...

Старший викладач кафедри економіки

к.е.н.

Дисципліни: Фінанси, Міжнародні фінанси, Економіка підприємства, Фінанси підприємств, Економічний аналіз


Детальніше...

Асистент кафедри українознавства

Дисципліни: Ділова українська мова, Етика ділового спілкування


Детальніше...

Москаленко Катерина Сергіївна

Асистент кафедри економіки

Дисципліни: Політична економія, Мікро- та макроекономіка, Макроекономіка, Економічна теорія (політична економія, макро- та мікроекономіка), Економічне мислення, ризикологія, ризикологія та економіка змін


Детальніше...

Нєізвєстна Олена Володимирівна

Доцент кафедри фінансів і банківської справи

к.е.н.

Дисципліни: Банківська система, Банківські операції, Фінансовий менеджмент у банку, Валютний ринок, Страхування


Детальніше...

Ніколенко Ксенія Вікторівна

Старший викладач кафедри гуманітарних і правових дисциплін

к.ф.н.

Дисципліни: Філософія; Філософія, соціологія, політологія; Соціологія і філософія; Політологія і філософія; Релігієзнавство


Детальніше...

Назаренко Ірина Анатоліївна

Доцент кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи

доцент, к.т.н.

Дисципліни: Організація ресторанного господарства, Інфраструктура готельного та ресторанного господарства, Поглиблене вивчення  організації готельно-ресторанної справи


Детальніше...

Никифоров Радіон Петрович

Перший проректор

доцент, к.т.н.

Дисципліни: Технологія продукції ресторанного господарства, Інноваційні ресторанні технології, Поглиблене вивчення технології продукції ресторанного господарства


Детальніше...

Асистент кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи

Дисципліни: Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність, Методологія наукової творчості, Технологія продукції ресторанного господарства,  Мікробіологія та товарознавство, Гігієна та санітарія


Детальніше...

Остапенко Світлана Анатоліївна

Завідувач кафедри іноземної філології та перекладу

доцент, к.п.н.

Дисципліни: Іноземна мова, Ділова іноземна мова, Бізнес-переклад


Детальніше...

Доцент кафедри іноземної філології та перекладу

к.ф.н.

Дисципліни: Практичний курс другої іноземної мови, Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови, Основи наукових досліджень


Детальніше...

Доцент кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи

доцент, к.т.н.

Дисципліни: Організація готельного господарства; Управляння якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві; Технологія спеціальних харчових продуктів


Детальніше...