Доцент кафедри українознавства

к.ф.н.

Дисципліни: Риторика, Мистецтво презентації, Копірайтинг, Ділова українська мова


Детальніше...

Асистент кафедри обліку та аудиту

Дисципліни: Фінансовий облік, Бухгалтерський облік, Фінансовий аналіз, Стратегічний аналіз


Детальніше...

Романуха Олександр Миколайович

Доцент кафедри українознавства

доцент, к.і.н.

Дисципліни: Історія української державності та культури, Історія міжнародних відносин, Зовнішня політика України, Музеєзнавство, Моделювання суспільно-історичних процесів


Детальніше...

Доцент кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи

доцент, к.т.н.

Дисципліни: Фізіологія, Гігієна і санітарія; Мікробіологія і товарознавство; Гігієна і санітарія в галузі; Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність


Детальніше...

Доцент кафедри вищої математики та інформаційних систем

доцент, к.т.н.

Дисципліни: Вища математика, Теорія ймовірностей, Математична статистика, Економетрика, Оптимізаційні методи в економіці


Детальніше...

Старший викладач кафедри підприємництва  і торгівлі

к.е.н.

Дисципліни: Управління зовнішньоекономічною діяльністю, Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності, Основи митної справи, Міжнародне технічне регулювання, Інформаційні митні технології


Детальніше...

Асистент кафедри економіки

Дисципліни: Мікроекономіка, Економічна теорія (політична економіка, економічна теорія (політична економія, макро-та міроекономіка), Капітал підприємства: Формування та використання, Бізнес-планування


Детальніше...

Доцент кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи

доцент, к.т.н.

Дисципліни: Технологічні основи безпеки харчових продуктів, Науково-дослідна робота та патентознавство, Національні кухні країн світу, Харчові технології, Барна справа та організація роботи сомельє


Детальніше...

Слободянюк Наталя Олександрівна

Доцент кафедри фінансів та банківської справи

к.е.н.

Дисципліни: Фінанси; Проектне фінансування; Бюджетний менеджмент; Страховий менеджмент; Бюджетна система


Детальніше...

Тернов Сергій Олексійович

В.о. завідувача кафедри вищої математики та інформаційних систем

с.н.с., к.т.н.

Дисципліни: Вища математика, Статистика, Оптимізаційні методи та моделі, Інформатика та інформаційні технології, Інформаційні технології економічних досліджень


Детальніше...

Доцент кафедри економіки

доцент, к.е.н.

Дисципліни: Економічна теорія (політична економія, макро- та мікроекономіка); Економічна теорія, Макро- та мікроекономіка; Макроекономіка; Економіка суспільного сектору


Детальніше...

Доцент кафедри іноземної філології та перекладу

к.п.н.

Дисципліни: Іноземна мова, Професійна іноземна мова, Психологія та педагогіка вищої школи


Детальніше...

Чернега Оксана Богданівна

В.о.ректора

професор, д.е.н.

Дисципліни: Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

Міжнародні стратегії економічного розвитку


Детальніше...

Старший викладач кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи

к.т.н.

Дисципліни: Технологія продукції в ресторанному господарстві, Харчові технології


Детальніше...

Шамрін Руслан Володимирович

доцент кафедри міжнародної економіки та туризму

 к.е.н.

Дисципліни: 

Бізнес-проектування в туризмі, Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес, Міжнародна економіка, Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародний бізнес


Детальніше...

Доцент кафедри обліку та аудиту

доцент, к.е.н.

Дисципліни: Внутрішній аудит, Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами, Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, Організація податкової роботи, Аналіз господарської діяльності


Детальніше...

Доцент кафедри обліку та аудиту

к.е.н.

Дисципліни: Бухгалтерський облік, Облік і звітність в оподаткуванні, Звітність підприємства, Облік у бюджетних установах, Інформаційні системи в обліку та аудиті


Детальніше...

Шульженко Ігор Владиславович

Завідувач кафедри гуманітарних і правових дисциплін

доцент, к.ю.н.

Дисципліни: Трудове право, Господарське право, Міжнародне право, Фінансове право, Інтелектуальна власність


Детальніше...

Доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

доцент, к.е.н.

Дисципліни: Менеджмент організацій, Менеджмент підприємства, Теорія організацій, Основи менеджменту, Менеджмент


Детальніше...