Доцент кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи

доцент, к.т.н.

Дисципліни: Фізіологія, Гігієна і санітарія; Мікробіологія і товарознавство; Гігієна і санітарія в галузі; Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність


Детальніше...

Доцент кафедри вищої математики та інформаційних систем

доцент, к.т.н.

Дисципліни: Вища математика, Теорія ймовірностей, Математична статистика, Економетрика, Оптимізаційні методи в економіці


Детальніше...

Старший викладач кафедри підприємництва  і торгівлі

к.е.н.

Дисципліни: Управління зовнішньоекономічною діяльністю, Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності, Основи митної справи, Міжнародне технічне регулювання, Інформаційні митні технології


Детальніше...

Асистент кафедри економіки

Дисципліни: Мікроекономіка, Економічна теорія (політична економіка, економічна теорія (політична економія, макро-та міроекономіка), Капітал підприємства: Формування та використання, Бізнес-планування


Детальніше...

Доцент кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи

доцент, к.т.н.

Дисципліни: Технологічні основи безпеки харчових продуктів, Науково-дослідна робота та патентознавство, Національні кухні країн світу, Харчові технології, Барна справа та організація роботи сомельє


Детальніше...

Слободянюк Наталя Олександрівна

Доцент кафедри фінансів та банківської справи

к.е.н.

Дисципліни: Фінанси; Проектне фінансування; Бюджетний менеджмент; Страховий менеджмент; Бюджетна система


Детальніше...