Версія для друку

Згідно з наказом Кабінету Міністрів України від 30 травня 2016 року № 590 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, починаючи з 1 вересня 2016 року, здійснює підготовку здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії за такими науковими спеціальностями (переліку 2015 року):

07 Управління та адміністрування 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
05 Соціальні та поведінкові науки 051 «Економіка»

ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261.

Термін навчання в аспірантурі ̶ 4 роки.

Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта у спеціалізованій вченій раді.

ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського продовжує здійснювати підготовку аспірантів (які вступили у 2015 ̶ 2016 навчальному році та раніше) за науковими спеціальностями переліку 2011 року, а саме:

ШифрГалузь науки,
група спеціальностей,
спеціальність
Галузь науки, за
якою присуджується
науковий ступінь
05 ТЕХНІЧНІ НАУКИ
05.18.08 Товарознавство непродовольчих товарів технічні
05.18.12 Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв технічні
05.18.15 Товарознавство харчових продуктів технічні
05.18.16 Технологія харчової продукції технічні
08 ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки економічні
08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини економічні
08.00.03 Економіка та управління національним Господарством економічні
08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) економічні
08.00.08 Гроші, фінанси і кредит економічні
08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) економічні

 

Відповідно до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» підготовка здобувачів, які вже навчаються за зазначеними спеціальностями, здійснюється відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 9, ст. 345).

Оцініть матеріал!
(7 голосів)