ББК 32.973.202:73:619(4 Укр)

УДК [001.83:004.773.7(100)]:[808.53-029: (1/3+7/9) (477)]

М58

ISBN 978-617-7250-96-7

 

Організаційний комітет:

Голова оргкомітету:

Чернега О.Б. – в.о. ректора Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, докт. екон. наук, професор

Співголова оргкомітету:

Маловичко С.В. – перший проректорДонецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, докт. екон. наук, доцент

Вчений секретар оргкомітету:

Романуха О.М. –доцент кафедри українознавства Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, канд. іст. наук, доцент

Члени оргкомітету:

Шапран Д.П. – завідувач кафедри українознавства Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, канд. філол. наук, доцент

Ревуцька С.К. – доцент кафедри українознавства Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, канд. філол. наук, доцент

Дейнека В.М. – викл. кафедри українознавства Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, канд. філол. наук

Мацнєва Є.А. – викл. кафедри українознавства Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

 

Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні», 28 квітня 2017 р., м. Кривий Ріг. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. – 316 с.

До збірника ввійшли тези доповідей з актуальних наукових проблем історії, права, філології, економіки, філософії.

Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів усіх спеціальностей.

  pdf Матеріали конференції. (3.48 MB)

Наукова лабораторія була створена у 2015 році на базі кафедри міжнародної економіки та туризму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Метою діяльності лабораторії є проведення досліджень, спрямованих на визначення ключових напрямів розвитку туристично-рекреаційного бізнесу України в умовах інтеграції до світового туристичного ринку, обґрунтування детермінантів формування конкурентоспроможності сектору подорожей і туризму держави, розробка моделей розвитку туристичної галузі України, впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес.

Основні завдання:

 • створення нових знань, постановка та вирішення наукових та практичних проблем у сфері міжнародних економічних відносин, туризму
 • підвищення якості підготовки фахівців зі спеціальності «Туризм»
 • формування нової наукової школи
 • підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів
 • надання консультаційної підтримки (на безоплатній і госпдоговірній основі) суб’єктам господарювання та органам влади щодо формування ефективної стратегії розвитку туризму в Україні, конкурентоспроможних підприємницьких, регіональних та національних моделей розвитку туризму та рекреацій

 gorina foto 302x451

Науковий керівник
Горіна Г.О., к.е.н., доцент

Телефон:
+38 (050) 861 - 91 - 11
E-mail:
GЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні напрями досліджень:

 • соціально-економічне значення туризму в економіці держави
 • сучасні тенденції розвитку туристично-рекреаційного сектору
 • інституціональна складова розвитку туристичної галузі держави
 • місце України на світовому туристичному ринку
 • туристична ринкова інфраструктура як чинник сталого розвитку держави
 • впровадження міжнародної методології сателітних рахунків індустрії туризму
 • управління конкурентоспроможністю сектору подорожей і туризму України на світовому туристичному ринку
 • моделі розвитку туристичної галузі України в умовах поляризації світового туристичного простору

Науковці НДЛ «Розвиток туристичного бізнесу та рекреацій України» активно співпрацюють з науковцями Донецького національного університету (м. Вінниця), Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Донецького юридичного інституту МВС України (м. Кривий Ріг), Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Національної металургійної академії, Севастопольського національного технічного університету, Одеської юридичної академії, Львівської комерційної академії, Тернопільського економічного університету, Маріупольського державного університету, Донецького національного технічного університету, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Харківського торговельно-економічного інституту, Europejska Wyższa Szkoła Biznesu (Польща); Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (Польща), Instituto Politécnico do Porto (Португалія), Lunds Universitet (Швеція), Coventry University (Велика Британія), Politechnika Gdańska (Польща); з органами державної влади, зокрема Дніпропетровською та Донецькою обладміністраціями, Київською та Донецькою торговельно-промисловими палатами, Криворізькою міською радою, а також підприємствами сфери послуг.

У 2017-2018 рр. виконуються дослідження за наступною держбюджетною тематикою:

 • Д-2017-24, 0117U004051 «Компаративний аналіз регіональних ринків туристичних послуг» (01.2017-12.2019 рр.)

В рамках діяльності лабораторії виконуються:

 • кандидатські дисертації:
  • Омельницька В.О. Тема роботи «Стратегія розвитку ринку послуг гастрономічного туризму в Україні», спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

У 2017 р. викладачами кафедри міжнародної економіки та туризму опубліковано 18 наукових статей та 10 тез доповідей на конференціях різного рівня.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Соціокультурні аспекти взаємовідносин України та Російської Федерації наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0115U005062
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Романуха Олександр Миколайович, канд.істор.наук, доцент
Терміни виконання 2015 - 2018 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра українознавства
Організація – замовник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Мета роботи Аналіз особливостей взаємовідносин України та Російської Федерації в соціокультурній сфері наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.
Заключний звіт  
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Імперативи та ключові детермінанти формування сталої конкурентоспроможності транспортної інфраструктури України і умовах інтеграції до ЄС
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0116U007178
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Чернега Оксана Богданівна, докт.економ.наук, професор
Терміни виконання 2016 - 2017 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра міжнародної економіки та туризму
Організація – замовник Державний фонд фундаментальних досліджень
Мета роботи Розробка теоретико-методологічних засад формування сталої конкурентоспроможності транспортної інфраструктури України на підставі визначення імперативів та ключових детермінантів в умовах інтеграції до транспортної системи ЕС, що вирішує актуальну наукову проблему підвищення ефективності державного управління процесами інфраструктурного розвитку
Заключний звіт  
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Стратегія розвитку ринку туристичних послуг України 
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0115U005053
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Чернега Оксана Богданівна, докт.економ.наук, професор
Терміни виконання 2015 - 2016 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра міжнародної економіки та туризму
Організація – замовник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Мета роботи Розробка стратегії розвитку ринку туристичних послуг України
Заключний звіт  
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Модернізація національної інноваційної системи України в умовах цивілізаційних трансформацій 
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0111U009875
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Чернега Оксана Богданівна, докт.екон.наук, професор
Терміни виконання 2012 - 2014 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра міжнародної економіки та туризму
Організація – замовник Міністерство освіти і науки України
Мета роботи Мета роботи полягає у розробці теоретико-методологічних засад модернізації національної інноваційної системи України в умовах цивілізаційних трансформацій, що вирішує актуальну наукову проблему підвищення ефективності державного управління інноваційними процесами та інтенсифікації інноваційної діяльності
Анотований звіт Анотований звіт (Модернізація)
Заключний звіт Заключний звіт (Модернізація)
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Фундаментальні основи формування механізмів управління фінансовою системою України в умовах кризи 
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0116U002177
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Слободянюк Наталя Олександрівна, канд.економ.наук, доцент
Терміни виконання 2016 - 2017 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра фінансів та банківської справи
Організація – замовник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Мета роботи Розробка теоретико-методологічних положень, методичних основ та практичних рекомендацій щодо формування механізмів управління фінансовою системою України в умовах кризи
Заключний звіт  

Responsive Photo Gallery for K2

Літня школа InLiberty в ГрузіїПрограма практики та программа стажування від NestleВікіпедія: Вікі любить музикуКонкурс дослідницьких проектів від Facebook в області вивчення рівня світової грамотності.Бакалаврські стипендії для широкого кола спеціальностей на навчання в Memorial University of Newfoundland (Канада).ІІІ Міжнародна науково-практична конференція VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Державна установа