Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21 січня 2016 року). – Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2016. – 214 с.

Редакційна колегія: д.е.н., доцент Проданова Л.В.; к.е.н., доцент
Маловичко С.В.; к.е.н., доцент Булгакова О.В.; к.е.н., доцент Бочарова Ю.Г.; к.е.н., доцент Лохман Н.В.; к.держ.упр., доцент Кулінська А.В.

У збірнику матеріалів І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції розкриваються теоретико-методологічні та практичні засади маркетингу і менеджменту в системі національних і світових економічних інтересів.

Дослідження авторів спрямовано на з’ясування розвитку концепції управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах маркетингової орієнтації, особливостей маркетингу в умовах світового економічного розвитку, теоретичних і прикладних основ фінансового менеджменту, нових перспектив сучасного менеджменту в нестабільному зовнішньому середовищі, становлення і розвитку сучасної концепції глобального менеджменту та становлення і розвитку сучасної концепції глобального менеджменту.

Збірник розраховано на наукових працівників, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться проблемами реалізації національних та світових економічних інтересів.

  pdf Матеріали конференції. (3.22 MB)

УДК (005+339.138):(339+330.5)(043.2)

ББК (65.290-2):(65.5+65.012.2)

М 26

ISBN 978-617-7250-85-1

 

Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20 січня 2017 року). – Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2017. – 266 с.

 

Редакційна колегія

Маловичко С.В., д.е.н., доцент, перший проректор, завідувач кафедри

маркетингу та менеджменту ДонНУЕТ; Булгакова О.В., к.е.н., доцент,

директор навчально-наукового інституту менеджменту; Бочарова Ю.Г., к.е.н., доцент, директор навчально-наукового інституту економіки та підприємництва;

Лохман Н.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва і торгівлі;

Іванова Н.С., к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту.

 

У збірнику матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції розкриваються теоретико-методологічні та практичні засади маркетингу і менеджменту в системі національних і світових економічних інтересів.

Дослідження авторів спрямовано на з’ясування розвитку концепції управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах маркетингової орієнтації, особливостей маркетингу в умовах світового економічного розвитку, теоретичних і прикладних основ фінансового менеджменту, нових перспектив сучасного менеджменту в нестабільному зовнішньому середовищі, становлення і розвитку сучасної концепції глобального менеджменту та становлення і розвитку сучасної концепції глобального менеджменту.

Збірник розраховано на наукових працівників, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться проблемами реалізації національних та світових економічних інтересів.

  pdf Матеріали конференції. (3.11 MB)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Механізм та напрямки розвитку сучасного маркетингу в умовах нестабільності зовнішнього середовища 
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0115U005051
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Маловичко Світлана Вікторівна, докт. економ. наук, доцент
Терміни виконання 2015 - 2017 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра маркетингу та менеджменту
Організація – замовник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Мета роботи Розробка теоретико-методологічних концептуальних засад розвитку сучасного маркетингу (механізмів, пріоритетних напрямів, завдань) в умовах нестабільного зовнішнього середовища.
Заключний звіт  
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Формування системи інноваційного маркетингу підприємств
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0115U005050
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.
Керівник дослідження Маловичко Світлана Вікторівна, докт. економ. наук, доцент
Терміни виконання 2015 - 2016 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра маркетингу та менеджменту
Організація – замовник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Мета роботи Розробка теоретико-методологічних засад формування елементів, принципів, механізмів, інноваційного маркетингу
Заключний звіт