Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21 січня 2016 року). – Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2016. – 214 с.

Редакційна колегія: д.е.н., доцент Проданова Л.В.; к.е.н., доцент
Маловичко С.В.; к.е.н., доцент Булгакова О.В.; к.е.н., доцент Бочарова Ю.Г.; к.е.н., доцент Лохман Н.В.; к.держ.упр., доцент Кулінська А.В.

У збірнику матеріалів І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції розкриваються теоретико-методологічні та практичні засади маркетингу і менеджменту в системі національних і світових економічних інтересів.

Дослідження авторів спрямовано на з’ясування розвитку концепції управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах маркетингової орієнтації, особливостей маркетингу в умовах світового економічного розвитку, теоретичних і прикладних основ фінансового менеджменту, нових перспектив сучасного менеджменту в нестабільному зовнішньому середовищі, становлення і розвитку сучасної концепції глобального менеджменту та становлення і розвитку сучасної концепції глобального менеджменту.

Збірник розраховано на наукових працівників, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться проблемами реалізації національних та світових економічних інтересів.

  pdf Матеріали конференції. (3.22 MB)

УДК (005+339.138):(339+330.5)(043.2)

ББК (65.290-2):(65.5+65.012.2)

М 26

ISBN 978-617-7250-85-1

 

Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20 січня 2017 року). – Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2017. – 266 с.

 

Редакційна колегія

Маловичко С.В., д.е.н., доцент, перший проректор, завідувач кафедри

маркетингу та менеджменту ДонНУЕТ; Булгакова О.В., к.е.н., доцент,

директор навчально-наукового інституту менеджменту; Бочарова Ю.Г., к.е.н., доцент, директор навчально-наукового інституту економіки та підприємництва;

Лохман Н.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва і торгівлі;

Іванова Н.С., к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту.

 

У збірнику матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції розкриваються теоретико-методологічні та практичні засади маркетингу і менеджменту в системі національних і світових економічних інтересів.

Дослідження авторів спрямовано на з’ясування розвитку концепції управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах маркетингової орієнтації, особливостей маркетингу в умовах світового економічного розвитку, теоретичних і прикладних основ фінансового менеджменту, нових перспектив сучасного менеджменту в нестабільному зовнішньому середовищі, становлення і розвитку сучасної концепції глобального менеджменту та становлення і розвитку сучасної концепції глобального менеджменту.

Збірник розраховано на наукових працівників, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться проблемами реалізації національних та світових економічних інтересів.

  pdf Матеріали конференції. (3.11 MB)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Механізм міжнародного менеджменту в умовах глобальної нестабільності
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0113U000638
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Чернега Оксана Богданівна, докт.економ.наук, професор
Терміни виконання 2013 - 2015 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра міжнародної економіки та туризму
Організація – замовник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Мета роботи Розробка інструментів та механізмів удосконалення міжнародного менеджменту в умовах глобальної нестабільності
Заключний звіт