Інтелектуалізація діяльності підприємств як умова інноваційного розвитку

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Інтелектуалізація діяльності підприємств як умова інноваційного розвитку
Тип дослідження Прикладне дослідження
  0119U101084
Пріоритетний напрям досліджень Соціально-економічні науки, інтелектуалізація, інноваційна діяльність
Керівник дослідження Лохман Наталя Володимирівна, канд.екон.наук, доце
Терміни виконання 2018 - 2019 рр.
Організація дослідження

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра економіки та бізнесу

Організація – замовник

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Мета роботи

Подальша розробка теоретичних уявлень про інтелектуалізацію діяльності підприємств, виявлення і систематизація тенденцій їх інноваційного розвитку під зростаючим впливом фактора «інтелектуалізація» в сучасній економіці

Заключний звіт