Антикризовий менеджмент як фактор забезпечення економічного розвитку регіону

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Антикризовий менеджмент як фактор забезпечення економічного розвитку регіону
Тип дослідження Прикладні дослідження і розробки
  0118U100276
Пріоритетний напрям досліджень Інше (Вирішення питань забезпечення інноваційного розвитку окремих регіонів)
Керівник дослідження Іванова Наталя Сергіївна, д.е.н., доцент
Терміни виконання 2018 - 2020 рр.
Організація дослідження

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Організація – замовник

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Мета роботи

Обґрунтування теоретико-методологічних засад і науково-практичних рекомендацій щодо формування та реалізації ефективного механізму антикризового менеджменту для забезпечення економічного розвитку регіонів в умовах децентралізації управління.

Заключний звіт