Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
  0118U003859
Пріоритетний напрям досліджень концептуальні засади розробки інвестиційних стратегій розвитку фінансової системи України; оцінка інвестиційного потенціалу розвитку фінансової системи України; обґрунтування іноваційно-інвестиційних стратегій розвитку фінансової системи України
Керівник дослідження Слободянюк Наталя Олександрівна, докт.економ.наук, доцент
Терміни виконання 01.18 12.20
Організація дослідження

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра фінансів та банківської справи

Організація – замовник

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Мета роботи

Розробка теоретико - методологічних положень, методичних основ і практичних рекомендацій щодо розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій

Заключний звіт