Філософсько-правові аспекти науково-педагогічної діяльності

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Філософсько-правові аспекти науково-педагогічної діяльності 
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0115U005061
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Шульженко Ігор Владиславович, канд.юрид.наук, доцент
Терміни виконання 2015 - 2018 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра гуманітарних і правових дисциплін
Організація – замовник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Мета роботи Аналіз науково-педагогічної діяльності як філософсько-правового феномену: дослідження правового регулювання праці науково-педагогічних працівників
Заключний звіт