Соціокультурні аспекти взаємовідносин України та Російської Федерації наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Соціокультурні аспекти взаємовідносин України та Російської Федерації наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0115U005062
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Романуха Олександр Миколайович, канд.істор.наук, доцент
Терміни виконання 2015 - 2018 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра українознавства
Організація – замовник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Мета роботи Аналіз особливостей взаємовідносин України та Російської Федерації в соціокультурній сфері наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.
Заключний звіт