Розроблення науково-теоретичної та ресурсно-практичної бази навчання іноземним мовам

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Розроблення науково-теоретичної та ресурсно-практичної бази навчання іноземним мовам 
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0115U005056
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Остапенко Світлана Анатоліївна , канд.філол.наук, доцент
Терміни виконання 2015 - 2018 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра іноземної філології та перекладу
Мета роботи Розроблення ефективних методів навчання іноземним мовам за профілем економічних спеціальностей
Заключний звіт