Розробка концептуальної моделі створення навчальної літератури нового покоління для студентів освітнього рівня «Бакалавр» з дисципліни «Математика для економістів»

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Розробка концептуальної моделі створення навчальної літератури нового покоління для студентів совітнього рівня «Бакалавр» з дисципліни "Математика для економістів"
Тип дослідження Прикладне дослідження
Номер державної реєстрації 0115U005057
Пріоритетний напрям досліджень Проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства
Керівник дослідження Тернов Сергій Олексійович, канд.техн.наук, доцент
Терміни виконання 2014-2017 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра математики та інформаційних систем
Організація – замовник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Мета роботи Метою роботи є узагальнення досвіду впровадження ECTS в навчальний процес і розробка концептуальної моделі створення навчальної літератури нового покоління для викладання дисципліни «Математика для економістів» з метою підвищення ефективності навчального процесу
Заключний звіт