Багаторівнева самоорганізація гібридних та наноструктур в полімерних матеріалах, індукована деформацією зсуву і високим тиском

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Багаторівнева самоорганізація гібридних та наноструктур в полімерних матеріалах, індукована деформацією зсуву і високим тиском 
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0116U002176
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Возняк Андрій Васильович, к.т.н.
Терміни виконання 2016 - 2018 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання
Організація – замовник Міністерство освіти і науки України
Мета роботи Метою роботи є встановлення закономірностей формування та еволюції структур на різних рівнях структурної організації в полімерних композиційних матеріалах в результаті дії деформації зсуву і високого тиску, виявлення залежності механічних та фізичних властивостей матеріалів від їх структурних станів
Анотований звіт  
Заключний звіт