Фундаментальні основи формування механізмів управління фінансовою системою України в умовах кризи

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Фундаментальні основи формування механізмів управління фінансовою системою України в умовах кризи 
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0116U002177
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Слободянюк Наталя Олександрівна, канд.економ.наук, доцент
Терміни виконання 2016 - 2017 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра фінансів та банківської справи
Організація – замовник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Мета роботи Розробка теоретико-методологічних положень, методичних основ та практичних рекомендацій щодо формування механізмів управління фінансовою системою України в умовах кризи
Заключний звіт  

Responsive Photo Gallery for K2

Літня школа InLiberty в ГрузіїПрограма практики та программа стажування від NestleВікіпедія: Вікі любить музикуКонкурс дослідницьких проектів від Facebook в області вивчення рівня світової грамотності.Бакалаврські стипендії для широкого кола спеціальностей на навчання в Memorial University of Newfoundland (Канада).ІІІ Міжнародна науково-практична конференція VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Державна установа