Фундаментальні основи формування механізмів управління фінансовою системою України в умовах кризи

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Фундаментальні основи формування механізмів управління фінансовою системою України в умовах кризи 
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0116U002177
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Слободянюк Наталя Олександрівна, канд.економ.наук, доцент
Терміни виконання 2016 - 2017 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра фінансів та банківської справи
Організація – замовник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Мета роботи Розробка теоретико-методологічних положень, методичних основ та практичних рекомендацій щодо формування механізмів управління фінансовою системою України в умовах кризи
Заключний звіт