Новий підхід до механічного омолодження полімерних стекол на основі формування тривалого часу «пластичності»

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Новий підхід до механічного омолодження полімерних стекол на основі формування тривалого часу «пластичності»
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0116U007177
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Возняк Андрій Васильович, канд.техн.наук
Терміни виконання 2016 - 2018 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання
Організація – замовник Державний фонд фундаментальних досліджень
Мета роботи Метою роботи є встановлення закономірностей еволюції структури бiополiмерних нанокомпозитiв, під дією процесів фізичного старіння та механічного омолодження та створення технології виробництва на їх основi полімерних стекол з підвищеними пластичними, мiцностними властивостями і стійкістю до набуття крихкості.
Анотований звіт  
Заключний звіт