Модернізація національної інноваційної системи України в умовах цивілізаційних трансформацій

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Модернізація національної інноваційної системи України в умовах цивілізаційних трансформацій 
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0111U009875
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Чернега Оксана Богданівна, докт.екон.наук, професор
Терміни виконання 2012 - 2014 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра міжнародної економіки та туризму
Організація – замовник Міністерство освіти і науки України
Мета роботи Мета роботи полягає у розробці теоретико-методологічних засад модернізації національної інноваційної системи України в умовах цивілізаційних трансформацій, що вирішує актуальну наукову проблему підвищення ефективності державного управління інноваційними процесами та інтенсифікації інноваційної діяльності
Анотований звіт Анотований звіт (Модернізація)
Заключний звіт Заключний звіт (Модернізація)