Модернізація національної інноваційної системи України в умовах цивілізаційних трансформацій

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Модернізація національної інноваційної системи України в умовах цивілізаційних трансформацій 
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0111U009875
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Чернега Оксана Богданівна, докт.екон.наук, професор
Терміни виконання 2012 - 2014 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра міжнародної економіки та туризму
Організація – замовник Міністерство освіти і науки України
Мета роботи Мета роботи полягає у розробці теоретико-методологічних засад модернізації національної інноваційної системи України в умовах цивілізаційних трансформацій, що вирішує актуальну наукову проблему підвищення ефективності державного управління інноваційними процесами та інтенсифікації інноваційної діяльності
Анотований звіт Анотований звіт (Модернізація)
Заключний звіт Заключний звіт (Модернізація)

Responsive Photo Gallery for K2

Літня школа InLiberty в ГрузіїПрограма практики та программа стажування від NestleВікіпедія: Вікі любить музикуКонкурс дослідницьких проектів від Facebook в області вивчення рівня світової грамотності.Бакалаврські стипендії для широкого кола спеціальностей на навчання в Memorial University of Newfoundland (Канада).ІІІ Міжнародна науково-практична конференція VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Державна установа