Механізм міжнародного менеджменту в умовах глобальної нестабільності

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Механізм міжнародного менеджменту в умовах глобальної нестабільності
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0113U000638
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Чернега Оксана Богданівна, докт.економ.наук, професор
Терміни виконання 2013 - 2015 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра міжнародної економіки та туризму
Організація – замовник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Мета роботи Розробка інструментів та механізмів удосконалення міжнародного менеджменту в умовах глобальної нестабільності
Заключний звіт