Міжнародна конкуренція в умовах глобальних трансформацій та ентропії

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Міжнародна конкуренція в умовах глобальних трансформацій та ентропії 
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0115U005059
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Бочарова Юлія Геннадіївна, канд.економ.наук, доцент
Терміни виконання 2015 - 2016 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра міжнародної економіки та туризму
Організація – замовник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Мета роботи Визначення сутності та особливостей міжнародної конкуренції в умовах глобальних трансформацій та ентропії
Заключний звіт