Імперативи та ключові детермінанти формування сталої конкурентоспроможності транспортної інфраструктури України і умовах інтеграції до ЄС

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Імперативи та ключові детермінанти формування сталої конкурентоспроможності транспортної інфраструктури України і умовах інтеграції до ЄС
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0116U007178
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Чернега Оксана Богданівна, докт.економ.наук, професор
Терміни виконання 2016 - 2017 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра міжнародної економіки та туризму
Організація – замовник Державний фонд фундаментальних досліджень
Мета роботи Розробка теоретико-методологічних засад формування сталої конкурентоспроможності транспортної інфраструктури України на підставі визначення імперативів та ключових детермінантів в умовах інтеграції до транспортної системи ЕС, що вирішує актуальну наукову проблему підвищення ефективності державного управління процесами інфраструктурного розвитку
Заключний звіт