Участь України в міжнародному економічному співробітництві

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Участь України в міжнародному економічному співробітництві
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0117U004050
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Чернега Оксана Богданівна, докт.економ.наук, професор
Терміни виконання 2017 - 2019 рp
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра міжнародної економіки та туризму
Організація – замовник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Мета роботи Визначення особливостей участі України в міжнародному економічному співробітництві з метою формування напрямів подальшого розвитку, найважливішими з яких є підтримання міжнародного миру та безпеки та зміцнення верховенства права у міжнародних відносинах, розвиток співробітництва у вирішенні проблем соціально-економічного та гуманітарного характеру, забезпечення прав людини
Заключний звіт