Компаративний аналіз регіональних ринків туристичних послуг

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Компаративний аналіз регіональних ринків туристичних послуг
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0117U004051
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Горіна Ганна Олександрівна, канд.економ.наук, доцент
Терміни виконання 2017 - 2019 рp
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра міжнародної економіки та туризму
Організація – замовник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Мета роботи На основі сучасних тенденцій формування і розвитку локальних туристичних ринків та підходів до їх аналізу і оцінки розкрити зміст регіональних ринків туристичних послуг, виділити їх ключові складові, обґрунтувати принципи функціонування і розвитку, основні функції, а також встановити фактори, що гальмують ринковий підхід  до регулювання регіональних туристичних ринків.  
Заключний звіт