Соціально-економічні аспекти розвитку економіки підприємства

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Соціально-економічні аспекти розвитку економіки підприємства 
Тип дослідження Прикладне дослідження
Номер державної реєстрації 0115U005055
Пріоритетний напрям досліджень Наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Лохман Наталя Володимирівна, канд.економ.наук, доцент
Терміни виконання 2015 - 2016 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра економіки підприємства
Організація – замовник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Мета роботи Розробка теоретико-методичних засад і практичних рекомендацій щодо управління соціально-економічним розвитком підприємства
Заключний звіт