Розробка та реалізація концепції управління конкурентостійкістю підприємств в умовах маркетингової орієнтації

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Розробка та реалізація концепції управління конкурентостійкістю підприємств в умовах маркетингової орієнтації
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0115U005052
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Маловичко Світлана Вікторівна, докт.екон.наук, доцент
Терміни виконання 2015 - 2016 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра маркетингу та менеджменту
Організація – замовник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Мета роботи Розробка теоретико-методологічних концептуальних засад та механізмів реалізації концепції управління конкурентостійкістю підприємств в умовах маркетингової орієнтації.
Заключний звіт