Механізм та напрямки розвитку сучасного маркетингу в умовах нестабільності зовнішнього середовища

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Механізм та напрямки розвитку сучасного маркетингу в умовах нестабільності зовнішнього середовища 
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0115U005051
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Маловичко Світлана Вікторівна, докт. економ. наук, доцент
Терміни виконання 2015 - 2017 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра маркетингу та менеджменту
Організація – замовник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Мета роботи Розробка теоретико-методологічних концептуальних засад розвитку сучасного маркетингу (механізмів, пріоритетних напрямів, завдань) в умовах нестабільного зовнішнього середовища.
Заключний звіт