Національний економічний розвиток: концепція, механізм, ресурсне забезпечення

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Національний економічний розвиток: концепція, механізм, ресурсне забезпечення 
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0115U005060
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Фоміна Олена Олександрівна, канд.економ.наук
Терміни виконання 2015 - 2017 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра економічної теорії
Організація – замовник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Мета роботи Розробка теоретико-методологічних концептуальних засад розвитку національної економіки на основі обґрунтування концепції, механізмів і ресурсного забезпечення цього процесу в умовах глобальних трансформацій
Заключний звіт