Інституціональні аспекти конкурентного розвитку сегментів споживчого ринку

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Інституціональні аспекти конкурентного розвитку сегментів споживчого ринку 
Тип дослідження Прикладне дослідження
Номер державної реєстрації 0115U005049
Пріоритетний напрям досліджень Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань
Керівник дослідження Чернега Оксана Богданівна, докт.економ.наук, професор
Терміни виконання 2014 - 2015 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра міжнародної економіки та туризму
Організація – замовник Міністерство освіти і науки України
Мета роботи Мета науково-дослідної роботи полягає у розробці методології формування механізмів та моделей конкурентного розвитку сегментів споживчого ринку України на інституціональних засадах
Заключний звіт