Облікове забезпечення управління винагородами персоналу в умовах застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звітності

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Облікове забезпечення управління винагородами персоналу в умовах застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звітності 
Тип дослідження Прикладне дослідження
Номер державної реєстрації 0115U005058
Пріоритетний напрям досліджень Наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Гейєр Елеонора Станіславівна, докт.економ.наук, доцент
Терміни виконання 2015 - 2016 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра обліку і аудиту
Організація – замовник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Мета роботи Обґрунтування теоретично-методологічних засад обліку винагород працівникам та розробка рекомендацій щодо вдосконалення облікового забезпечення управління винагородами працівникам
Заключний звіт  

Responsive Photo Gallery for K2

Літня школа InLiberty в ГрузіїПрограма практики та программа стажування від NestleВікіпедія: Вікі любить музикуКонкурс дослідницьких проектів від Facebook в області вивчення рівня світової грамотності.Бакалаврські стипендії для широкого кола спеціальностей на навчання в Memorial University of Newfoundland (Канада).ІІІ Міжнародна науково-практична конференція VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Державна установа