Науково-дослідна лабораторія "Економічний механізм управління підприємством"

Наукова лабораторія була створена у 2016 році на базі кафедри підприємництва і торгівлі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Метою діяльності лабораторії є сприяння стійкому розвитку соціально-економічної системи функціонування підприємств регіону за допомогою фундаментальних та прикладних досліджень

Основні завдання:

 • створення нових знань, постановка та вирішення наукових та практичних проблем у сфері економіки підприємства
 • дослідження процесів і розвитку ринкової трансформації України
 • вирішення проблем ефективного використання виробничих, управлінських, фінансових, трудових та інформаційних ресурсів
 • впровадження і комерціалізація результатів наукових розробок ВНЗ
 • створення умов для ефективної підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі нових досягнень науково-технічного прогресу, закріплення молоді в сфері науки і освіти, збереженні спадкоємності поколінь в науці та освіті
 • підвищення якості підготовки фахівців зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • надання консультаційної підтримки (на безоплатній і госпдоговірній основі) суб’єктам господарювання та органам влади щодо формування ефективного економічного механізму управління підприємством

 

Науковий керівник
Бавико О.Є., д.е.н., доцент

Телефон:
+38 (068) 449 - 44 - 56
E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні напрями досліджень:

 • антикризове управління підприємствами торгівлі і сфери послуг
 • ефективність фінансового управління підприємством
 • механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку
 • стратегії розвитку підприємства у конкурентному середовищі
 • стабілізація економічної діяльності підприємства

Науковці НДЛ «Економічний механізм управління підприємством» активно співпрацюють з науковцями Донецького національного університету (м. Вінниці), Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Полтавського університету споживчої кооперації України, Львівської комерційної академії, Чернівецького національного університету, Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, Тернопільського національного економічного університету, Харківського торговельно-економічного інституту; з органами державної влади, зокрема Дніпропетровською та Донецькою обладміністраціями, Київською та Донецькою торговельно-промисловими палатами, Криворізькою міською радою, а також промисловими підприємствами.

У 2017-2018 рр. виконуються дослідження за наступною держбюджетною тематикою:

 • Д-2017-22, 0116U008476 «Управління людським капіталом підприємства» (01.2017 р. - 12.2019 рр.)
 • Д-2018-1,  «Інноваційний розвиток підприємства в умовах постіндустріальної трансформації економіки» (01.2018 р. - 12.2020 рр.)

Рекомендації та пропозиції, викладені у дослідженнях в рамках діяльності лабораторії, впроваджено у практичну діяльність:

 • ТОВ «Маркет плюс» при розробці політики управління інформаційними ресурсами в контексті забезпечення розвитку підприємства (довідка №17/31 від 05.02.2015 р.)
 • ТОВ «Гарант» обґрунтуванні стратегії стійкого економічного розвитку (довідка №33/03 від 20.02.2015)

В 2017 р. опубліковано 3 монографії, 69 наукових статтей та 89 тез доповідей на конференціях різного рівня.