Науково-дослідна лабораторія "Сучасні проблеми геоекономіки"

Наукова лабораторія була створена у 2015 році на базі кафедри міжнародної економіки та туризму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Метою діяльності лабораторії є проведення досліджень, спрямованих на оцінку закономірностей та тенденцій трансформації геополітичних суб’єктів світового господарства в умовах глобальної нестабільності,  обгрунтування напрямів удосконалення стратегії розвитку національної економіки,   впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес.

Основні завдання:

 • створення нових знань, постановка та вирішення наукових та практичних проблем у сфері міжнародних економічних відносин
 • підвищення якості підготовки фахівців зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини»
 • підтримка існуючої наукової школи («Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації») та формування нових наукових шкіл
 • підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів
 • надання консультаційної підтримки (на безоплатній і госпдоговірній основі) суб’єктам господарювання та органам влади щодо формування ефективної стратегії зовнішньоекономічної діяльності та участі України та її регіональних суб’єктів у системі міжнародних економічних відносин

Чернега О.Б., д.е.н., професор

Науковий керівник
Чернега О.Б., д.е.н., професор

Телефон:
+38 (050) 326 - 96 - 55
E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.donnuet.edu.ua

Основні напрями досліджень:

 • стан, особливості та наслідкі глобалізації економіки та міжнародного інноваційного процесу
 • середовище формування стратегій розвитку інтеграційних об’єднань, держав, підприємств та організацій
 • фактори та стратегії забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів мікро-, мезо- та макрорівнів в умовах глобалізації
 • глобальна конкуренція та конкурентні стратегії країн в умовах глобалізації
 • розвиток глобальної транспортної інфраструктури
 • інтеграційний та конфліктогенний потенціал розвитку глобальної економіки
 • стан, інструменти та методи вирішення глобальних проблем сучасності
 • кон’юнктура глобальних ринків товарів та послуг

Науковці НДЛ «Сучасні проблеми геоекономіки» активно співпрацюють з науковцями Донецького національного університету (м. Вінниці), Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Донецького юридичного інституту МВС України (м. Кривий Ріг), Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Національної металургійної академії, Севастопольського національного технічного університету, Одеської юридичної академії, Львівської комерційної академії, Тернопільського економічного університету, Маріупольського державного університету, Донецького національного технічного університету, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Харківського торговельно-економічного інституту, Europejska Wyższa Szkoła Biznesu (Польща); Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (Польща), Instituto Politécnico do Porto (Португалія), Lunds Universitet (Швеція), Coventry University (Велика Британія), Politechnika Gdańska (Польща); з органами державної влади, зокрема Дніпропетровською та Донецькою обладміністраціями, Київською та Донецькою торговельно-промисловими палатами, Криворізькою міською радою, а також промисловими підприємствами.

У 2017-2018 рр. виконуються дослідження за наступною держбюджетною тематикою:

 • Д-2016-24, 0116U007178 «Імперативи та ключові детермінанти формування сталої конкурентоспроможності транспортної інфраструктури України і умовах інтеграції до ЄС» (2016-2017 рр.)
 • Д-2016-25, 0117U004050 «Участь України в міжнародному економічному співробітництві» (01.2017-12.2019 рр.)

В рамках діяльності лабораторії у 2017 році було захищено 2 кандидатські дисертації:

 • Басем Ф.А. Абудавуд. Тема роботи «Міжнародні інтеграційні процеси в країнах Йорданського басейну», спеціальність 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»;
 • Гхаіт Сарі Омар Сулайман. Тема роботи «Соціальні фактори економічного розвитку країн Євро-середземноморського  партнерства в умовах глобалізації», спеціальність 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

В 2017 р. опубліковано  4 монографії, 32 наукових статті та  8 тез доповідей на конференціях різного рівня.