Науково-дослідна лабораторія «Історико-філософські та лінгвокультурні аспекти розвитку сучасного людства»

Наукова лабораторія була створена у 2015 році на базі кафедри українознавства Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Метою діяльності лабораторії є проведення досліджень, спрямованих на оцінку розвитку сучасного суспільства, особливостей становлення лінгво-культурних, історичних, філософських аспектів його трансформацій в ХХІ столітті, обґрунтування напрямів удосконалення стратегії розвитку національної культурної, мовної політики, впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес.

Основні завдання:

 • створення нових знань, постановка та вирішення наукових та практичних проблем у сфері мови, історії, філософії, міжнародних відносин, культурного розвитку
 • підвищення якості підготовки фахівців
 • активізація роботи в науковому напрямку («Розвитку сучасних українсько-російських відносин») та формування на його основі наукової школи
 • підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів
 • надання консультаційної підтримки (на безоплатній і госпдоговірній основі) суб’єктам господарювання та органам влади щодо формування ефективної стратегії у мовній, культурній, освітній, міжнародній політиці України та її регіональних суб’єктів

 

Науковий керівник
Романуха О.М., к.і.н., доцент
ORCID: 0000-0003-4695-3985

Телефон:
+38 (050) 990 - 67 - 14

Основні напрями досліджень:

 • стан, особливості та наслідки глобалізації міжнародних відносин
 • розвиток сучасних українсько-російських відносин
 • соціокультурні аспекти взаємовідносин України та Російської Федерації наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.
 • соціофілософські аспекти білінгвізму як феномену соціальної дійсності
 • державотворення: історія та сучасність
 • особливості сучасного перекладу
 • митна термінологія

Науковці НДЛ «Історико-філософські та лінгвокультурні аспекти розвитку сучасного людства» активно співпрацюють з науковцями Київського національного університету імені Т.Г. Шевченко, Донецького національного університету (м. Вінниці), Донецького юридичного інституту МВС України (м. Кривий Ріг), Міжрегіональною академією управління, Донецького національного технічного університету, Донецьким державним університетом управління, з органами державної влади, зокрема Дніпропетровською та Донецькою обладміністраціями, Криворізькою міською радою, а також рядом громадських організацій.

У 2017-2018 рр. виконуються дослідження за наступною держбюджетною тематикою:

 • Д-2015-1, 0115U005062 «Соціокультурні аспекти взаємовідносин України та Російської Федерації наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.» (01.2015-12.2018 рр.)

В рамках діяльності лабораторії з 2015 року над кандидатськими та докторськими роботами працюють:

 • Романуха О.М. Тема докторської роботи «Розвиток сучасних українсько-російських відносин (1991-2015 рр.)»;
 • Мацнєва Є.А. Тема кандидатської роботи «Соціофілософські аспекти білінгвізму як феномену соціальної дійсності».

Рекомендації та пропозиції, викладені у дослідженнях в рамках діяльності лабораторії, впроваджено у практичну діяльність Криворізької міської ради (Стратегічний план розвитку Кривого Рогу на період до 2025 р. Відкритий простір «Пошук ефективних рішень для громадян. Формуємо план дій на 2016-2018 рр.» протокол №1 від 20.04.2014 р.) – пропозиції щодо побудови єдиного інформаційного реєстру громадських організацій.

В 2017 р. опубліковано 1 монографію, 12 наукових статей та 19 тез доповідей на конференціях різного рівня.