Вісник ДонНУЕТ «Економічні науки»

Вимоги до публікації

Періодичність видання - 2 рази на рік
Заснований у 1999 р.

Засновник та видавець – Донецький
національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

Сайт: http://visnik.donnuet.edu.ua/

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук
(наказ Міністерства освіти і науки України
№ 241 від 09.03.2016 р)

Адреса редакції:
вул. Трамвайна, 16, м. Кривий Ріг, 50005
e-mail: druk.visnyk@donnuet.edu.ua

Головний редактор
д-р.екон.наук, професор О.Б. ЧЕРНЕГА

Заступник головного редактора
д-р.екон.наук, доцент С.В. Маловичко

Відповідальний секретар
канд.екон.наук, доцент Карабаза І.А.
тел. +38 096 870 44 91
e-mail: druk.visnyk@donnuet.edu.ua

ISSN 2079-4819

 

Прийом статей здійснюється

Вихід журналу

до 1 грудня

до кінця січня

до 1 травня

до кінця червня

Журнал включений до міжнародних наукометричних баз та інформаційно-аналітичних систем: Google Scholar, ResearchBib, Scientific Indexing Services.
Статті до журналу  приймаються за такими напрямами наукових досліджень:

 1. Підприємництво, менедж­мент, маркетинг
 2. Національна та міжнародна економіка
 3. Економіка торгівлі та послуг
 4. Фінанси та інвестиції
 5. Облік, аналіз та контроль

  folder Архів

 

Торгівля і ринок України

Вимоги до публікації

Періодичність видання - 2 рази на рік
Заснований у 1994 р.

Засновник та видавець – Донецький
національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

Сайт: http://torgivlya.donnuet.edu.ua

Збірник включено до переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук
(наказ Міністерства освіти і науки України
№ 1222 від 07.10.2016 р)

Адреса редакції:
вул. Трамвайна, 16, м. Кривий Ріг, 50005
e-mail: torgivlya@donnuet.edu.ua 

Головний редактор
д-р.екон.наук, професор О.Б. ЧЕРНЕГА

Заступник головного редактора
д-р.екон.наук, професор О.Є. БАВИКО

Відповідальний секретар
канд.екон.наук, доцент Горіна Г.О.
тел. +38 050 861 91 11
e-mail: Gorina@donnuet.edu.ua

 

ISSN 2309-2378 (Online), 
ISSN 2079-4762 (Print).

 

Прийом статей здійснюється

Вихід журналу

до 1 грудня

до кінця січня

до 1 травня

до кінця червня

Журнал включений до міжнародних наукометричних баз та інформаційно-аналітичних систем: GoogleScholar, ResearchBib, ScientificIndexingServices.
Статті до збірника  приймаються за такими напрямами наукових досліджень:

 1. Соціально-економічні пробле­ми світового та національного господарства
 2. Економіка торгівлі та послуг
 3. Економічні механізми управ­ління підприємством
 4. Підприємницька діяльність, маркетинг, менеджмент
 5. Фінанси, бухгалтерський облік, контроль і аудит
 6. Розвиток сфери послуг на мікро-, мезо- та макро-рівнях

  folder Архів

 

Обладнання та технології харчових виробництв

Вимоги до публікації

 

Періодичність видання - 2 рази на рік
Заснований у 1998 році

Засновник та видавець – Донецький
національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

Сайт: http://oblad.donnuet.edu.ua

Адреса редакції:
вул. Трамвайна, 16, м. Кривий Ріг, 50005
e-mail: obladnannya@donnuet.edu.ua 

Головний редактор
д-р.екон.наук, професор О.Б. ЧЕРНЕГА

Заступник головного редактора
д-р.техн.наук, професор В.П. ХОРОЛЬСЬКИЙ

Відповідальний секретар
канд.техн.наук, доцент Слащева А.В.
тел. +38 050 938 88 31
e-mail: obladnannya@donnuet.edu.ua

 

ISSN 2079-4827

 

 

 

Прийом статей здійснюється

 

Вихід журналу

до 1 грудня

до кінця січня

до 1 травня

до кінця червня

Журнал включений до міжнародних наукометричних баз та інформаційно-аналітичних систем:ResearchBib.
Статті до журналу  приймаються за такими напрямами наукових досліджень:
1. Розроблення прогресивного високоефективного обладнання харчової промисловості
2. Нові технології продуктів харчування
3. Моделювання та оптимізація процесів розробки харчових продуктів та обладнання харчової промисловості
4. Сучасні напрямки підвищення якості харчових продуктів
5. Технологічні аспекти використання функціональних інгредієнтів
6. Безпека харчових продуктів
7. Удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв

 

  folder Архів

 

Інтелект. Особистість. Цивілізація.

Вимоги до публікації

Періодичність видання - 2 рази на рік

Засновник та видавець – Донецький
національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

Сайт: http://intelekt.donnuet.edu.ua

Адреса редакції:
вул. Трамвайна, 16, м. Кривий Ріг, 50005
e-mail: intelekt@donnuet.edu.ua 

Головний редактор
д-р.екон.наук, професор О.Б. ЧЕРНЕГА

Заступник головного редактора
д-р філос.наук, професор Л.М. НІКІТІН

Відповідальний секретар
канд.філ.наук, доцент Остапенко С.О.
тел. +38 097 523 29 60
e-mail: intelekt@donnuet.edu.ua

 

 ISSN 2079-48-35

 

Прийом статей здійснюється

Вихід журналу

до 1 грудня

до кінця січня

до 1 травня

до кінця червня

Журнал включений до міжнародних наукометричних баз та інформаційно-аналітичних систем:ResearchBib.

Статті до журналу  приймаються за такими напрямами наукових досліджень:
1. Філософське обґрунтування наукових проблем суспільства
2. Філософське осмислення проблем освіти
3. Соціально-філософські проблеми розвитку мовного простору
4. Суспільство: стан і перспективи розвитку. Особистість
5. Культура і цивілізація: проблеми функціонування і розвитку
6. Соціокультурна обумовленість формування релігійної свідомості.
7. Історико-філософські проблеми пізнання соціуму.

 

  folder Архів

Оцініть матеріал!
(3 голосів)

Responsive Photo Gallery for K2

Стажування в Комітеті регіонів Європи (Брюссель).Стажування для молодих підприємців в GlobalGoodFund (Вашингтон, США).Літня школа бізнес-навичок в ОдесіУкраїнська премія «ДЛЯ ЖІНОК В НАУЦІ–2018» від ТОВ «Лореаль Україна»ЛАНДМІРСЬКА СТИПЕНДІЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВСтипендія від BPP University (Лондон, Великобритания)CEE Spring 2018Програми вступних іспитів