Комісія з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень

There is no translation available.

Комісія з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень в ДонНУЕТ – колегіальний орган, що здійснює свою діяльність відповідно до Закону «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року №1556-VII і Положення про комісію з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.
 

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 108

+ 38 (063) 453 - 50 – 18

Голова комісії - Возняк Андрій Васильович

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Korupcia

Загальну організацію та координацію запобігання та виявлення корупційних правопорушень в Університеті здійснюють:

 • Возняк А.В. — голова комісії, кандидат технічних наук, доцент
 • Горіна Г.О. — член комісії, кандидат економічних наук, доцент
 • Штик Ю.В. — член комісії, старший викладач
 • Данкеєва О.М. — член комісії, асистент
 • Кетінг О.Ф. — представник студентського самоврядування

Основні завдання і функції комісії з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень:

 • підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції
 • надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства
 • участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері
 • проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції
 • здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів
 • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства
 • вживання заходів до виявлення конфліктів інтересів та сприяння їх усуненню, контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфліктів інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності працівників Університету, внесення ректору пропозиції щодо усунення таких ризиків
 • у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками Університету, інформує в установленому порядку про такі факти ректора, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції
 • розгляд, в межах своїх повноважень, повідомлень щодо причетності працівників Університету до вчинення корупційних правопорушень

  pdf АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА УНІВЕРСИТЕТУ (386 KB)

  pdf ПЛАН РОБОТИ КОМІСІЇ з питань запобігання та виявлення корупції на 2017-2018 навч. рік (802 KB)

  pdf Звіт про проведену роботу уповноваженої особи з питань запобігання та протидії корупції (1.27 MB)

Rate this item
(4 votes)