Конференція трудового колективу

There is no translation available.

Конференція трудового колективу - вищий колегіальний орган громадського самоврядування Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року №1556-VIIі та Положення про Конференцію трудового колективу.

Основні завдання і функції Конференції трудового колективу:

  • погодження за поданням Вченої ради Університету Статуту Університету чи зміни (доповнення) до нього;
  • заслуховування щорічного звіту ректора Університету та оцінювання його діяльності;
  • обрання комісії з трудових спорів, відповідно до законодавства про працю;
  • розгляд, за обґрунтованим поданням Наглядової або Вченої ради Університету, питання про дострокове припинення повноважень ректора Університету;
  • затвердження правил внутрішнього розпорядку Університету і колективного договору, а також зміни до них;
  • розгляд інших питань діяльності Університету.

Положення про конференцію трудового колективу

Rate this item
(0 votes)

Responsive Photo Gallery for K2

CEE Spring 2018Програми вступних іспитівУряд Республіки Казахстан виділяє в 2018-2019 навчальному році 40 стипендій для навчання громадян УкраїниІнклюзивні практики - 2018Містки громадської активностіFulbright Graduate Student ProgramSocial Impact Award: проекти, які змінюють світ на кращеКОНКУРС УКРАЇНСЬКО-ЛАТВІЙСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ НА 2019-2020 РОКИ