Навчальний відділ

There is no translation available.

 

 

Навчальний відділ – структурний підрозділ ДонНУЕТ, призначений для планування, організації, контролю і координації навчальної діяльності в Університеті.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 409

+ 38 (056) 409 - 77 – 91

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Загальну організацію та координацію навчальної діяльності в ДонНУЕТ здійснює:

В.о. керівника навчального відділу —  Снігур Катерина Володимирівна

 
 

Співробітники відділу:

 • Шаповал Г.Л. — диспетчер навчального відділу
 • Куда Д.А. —  адміністратор бази даних
 • Заболотня К.А —  провідний фахівець навчального відділу
 • Яковчук О.Л. —  методист начального відділу
 • Ляшенко О.С. — методист навчального відділу
 • Чернова Ю.О. — секретар-друкарка навчального відділу
 • Яковенко Ю.В. — секретар-друкар навчального відділу

Основними завданнями навчального відділу є:

 • розробка стратегії навчальної роботи в Університеті
 • координація роботи навчально-наукових інститутів і кафедр у питаннях виконання державних вимог до організації навчальної роботи
 • внесення та редагування повних та достовірних даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти
 • надання офіційної звітності
 • участь у розробці та впровадженні нових методів контролю знань за денною та заочною формами навчання
 • участь у розробці положень про систему контролю якості навчального процесу
 • проведення аналізу методичного забезпечення освітньої діяльності
 • створення єдиного банку завдань для проведення контролю знань будь якого рівня
 • організація проведення вхідного контролю, розробка принципів та методики проведення, аналіз результатів
 • організація проведення підсумкового контролю та атестації, розробка принципів та методики проведення, аналіз результатів
 • контроль за плануванням навантаження науково-педагогічних працівників, участь у розробці нормативних документів Університету, пов'язаних з плануванням праці, методична допомога у плануванні
 • контроль за виконанням науково-педагогічними працівниками навчального навантаження
 • контроль за виконанням студентами навчального плану
 • підготовка документів щодо ліцензування та акредитації нових освітніх програм
 • аналіз, узагальнення та статистична обробка інформації щодо відповідності стану забезпечення спеціальностей акредитаційним вимогам

    pdf Положення про навчальний відділ (1.21 MB)

Rate this item
(0 votes)

Responsive Photo Gallery for K2

Літня школа InLiberty в ГрузіїПрограма практики та программа стажування від NestleВікіпедія: Вікі любить музикуКонкурс дослідницьких проектів від Facebook в області вивчення рівня світової грамотності.Бакалаврські стипендії для широкого кола спеціальностей на навчання в Memorial University of Newfoundland (Канада).ІІІ Міжнародна науково-практична конференція VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Державна установа