Науково-технічна рада

There is no translation available.

Науково-технічна рада – представницький, постійно діючий, науково-консультаційний і дорадчий орган ректорату ДонНУЕТ, який забезпечує координацію, планування, контроль, аналіз наукової та науково-технічної діяльності структурних підрозділів і виконавців науково-дослідних робіт Університету.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 409

+ 38 (056) 409 - 77 – 93

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Голова Науково-технічної ради – Бавико О.Є. завідувач кафедри підприємництва і торгівлі, донент. д.е.н.

Учений секретар Науково-технічної ради – Єрмак С.О. доцент кафедри підприємництва і торгівлі, к.е.н.

 Kafedra pidpryemnytstva torgivly

Основні завдання і функції Науково-технічної ради:

  • підготовка і здійснення заходів щодо вирішення найважливіших науково-технічних проблем, визначених державними цільовими науково-технічними програмами галузевого характеру, а також регіональними науково-технічними програмами і планами
  • розроблення Концепції розвитку фундаментальних досліджень та прикладних науково-дослідних робіт Університету
  • координація планів і аналіз результатів наукової та науково-технічної діяльності Університету
  • оцінка ефективності використання наукового потенціалу Університету та підготовки кадрів вищої кваліфікації
  • контроль і аналіз діяльності спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій, редколегій наукових видань Університету, результатів наукових досліджень студентів
  • організація та проведення атестації наукових підрозділів і виконавців науково-дослідних робіт

Положення про науково-технічну раду

Rate this item
(0 votes)