Науково-технічна рада

There is no translation available.

Науково-технічна рада – представницький, постійно діючий, науково-консультаційний і дорадчий орган ректорату ДонНУЕТ, який забезпечує координацію, планування, контроль, аналіз наукової та науково-технічної діяльності структурних підрозділів і виконавців науково-дослідних робіт Університету.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 409

+ 38 (056) 409 - 77 – 93

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Голова Науково-технічної ради – Бавико О.Є. завідувач кафедри підприємництва і торгівлі, донент. д.е.н.

Учений секретар Науково-технічної ради – Єрмак С.О. доцент кафедри підприємництва і торгівлі, к.е.н.

 Kafedra pidpryemnytstva torgivly
 

Основні завдання і функції Науково-технічної ради:

  • аналіз та координація науково-дослідної діяльності в Університеті за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки України
  • розроблення Концепції розвитку фундаментальних та прикладних досліджень з визначення перспективних (стратегічних) напрямів та найближчих завдань
  • сприяння виконанню плану наукової роботи університету та забезпеченню комплексності вирішення наукових та науково-технічних проблем науковими підрозділами
  • аналіз підсумків наукової та науково-технічної діяльності за рік, стану виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету, грантів, досліджень і розробок, які виконуються науковими, науково-педагогічними працівниками, молодими ученими, докторантами та аспірантами
  • аналіз і координація діяльності редколегій наукових видань університету: журналу «Вісник ДонНУЕТ», збірників «Інтелект. Особистість. Цивілізація.», «Торгівля і ринок України»
  • атестація докторантів, аспірантів та заслуховування звітів працівників, які працюють над виконанням дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата, доктора наук

Положення про науково-технічну раду

Rate this item
(0 votes)