Первинна профспілкова організація

There is no translation available.

Первинна профспілкова організація– добровільна неприбуткова громадська організація, галузева спілка, що об'єднує співробітників та студентів Університету, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання)
 
 Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 504

+ 38 (050) 990 - 67 – 14

Голова ППО - Романуха Олександр Миколайович

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Pervynna profspilkova organizatsiya

Загальну організацію та координацію роботи Первинної профспілкової організації  здійснює профспілковий комітет у складі:

 • Гудзь Ю. Ф. – профорг навчально-наукового інституту управління та адміністрування;
 • Демчук К.Ю. – голова профспілки студентів;
 • Клименко А.В. – профорг навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу;
 • Лукомська О. А. – профорг навчально-наукового інституту економіки та підприємства;
 • Никифоров Р.П. – заступник голови;

Основними завданнями Первинної профспілкової організації є:

 • участь у колективних переговорах щодо укладання колективного договору від імені працівників Університету та керівництва Університету. Здійснення контролю за його виконанням у порядку, встановленому законодавством;
 • участь в розв’язанні індивідуальних та колективних трудових спорів;
 • контроль за виконанням Угоди на проведення заходів з охорони праці в Університеті;
 • вивчення умов праці, дотримання техніки безпеки;
 • робота з роз’яснення житлового законодавства; влаштування дітей співробітників в дитячі дошкільні установи;
 • контроль за дотриманням порядку та умов видачі путівок на відпочинок; організація літнього відпочинку у оздоровчо-спортивному таборі «Сонячний» та базі відпочинку «Лісова»;
 • аналіз тимчасової непрацездатності;
 • надання допомоги в організації та проведенні корпоративних заходів;
 • створення системи інформування членів Профспілки; доведення до членів Профспілки інформації про роботу центральних органів Профспілки та прийняті ними рішення з усіх основних напрямів діяльності;
 • участь у підготовці та проведенні масових акцій; навчання активу, рядових членів Профспілки.
Rate this item
(1 Vote)