Кафедра економіки

There is no translation available.

 

Кафедра економіки є структурним підрозділом навчально-наукового інституту економіки та підприємництва ДонНУЕТ.

Кафедра економіки є випусковою та забезпечує підготовку  фахівців з аналітичної економіки усіх ступенів вищої освіти (ступінь «Бакалавр», «Магістр», ступінь «Доктор філософії») за спеціальністю: 051 «Економіка»

Завідувач кафедри – д.е.н., професор Чернега Оксана Богданівна

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 315

+38 (056) 409 - 77 – 95

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Положення про кафедру економіки

Кафедра економіки веде свій літопис з моменту створення навчального закладу і пройшла шлях формування і розвитку разом з Університетом. У різні роки вона іменувалася як кафедра політичної економії, політичної економії і теорії ринку, з 1997 року функціонувала під назвою «Кафедра економічної теорії». Нові перспективи розвитку кафедра отримала за підсумками міжнародної співпраці з англійськими, ірландськими, фінськими, французькими партнерами за проектами Програми TEMPUS/TACIS в період 1996-2001 рр., зокрема спільним європейським проектом «Навчальний план з прикладної соціальної політики» № T-jep-10832-99.З 2017 року кафедра є випусковою та забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю «Економіка». В 2017 році кафедра отримала назву кафедри економіки.

Кафедрою забезпечується організація та проведення навчального процесу із наступних навчальних дисциплін:

 

 

Політична економія

Мікро-та макроекономіка

Економічна теорія (політична економія, макро-та мікроекономіка)

Історія економіки та економічної думки

Мікроекономіка

Економічна теорія, макро-та мікроекономіка

Макроекономіка

Державне регулювання економіки

Національна економіка

Економіка галузевих ринків

Соціальна економіка

Ризикологія

Економічна соціологія

Економіка суспільного сектору

Економіка інновацій та інноваційна економіка

Інноваційний розвиток підприємства

Управління проектами

Державне регулювання економіки та економічна політика

Сучасна економічна теорія

Економіка соціального розвитку

Економічна теорія добробуту

Ризикологія та економіка змін

Економіка корупції

Методика викладання економіки

Інституціональне проектування

Соціальний розвиток

Глобальні трансформації та розвиток

Rate this item
(1 Vote)