Кафедра іноземної філології та перекладу

There is no translation available.

Кафедра іноземної філології та перекладу є структурним підрозділом – навчально - наукового інституту економіки та підприємництва ДонНУЕТ.

Кафедра іноземної філології та перекладу забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців усіх ступенів вищої освіти (ступінь «Бакалавр», «Магістр»,  ступінь «Доктор філософії») та викладання дисциплін, пов’язаних з іноземними мовами, для всіх спеціальностей Університету.

Завідувач кафедри – к.пед.н., доцент Остапенко Світлана Анатоліївна

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 504

+38 (056) 409 - 77 – 97

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kafedra inozem fil pereklad

Положення про кафедру іноземної філології та перекладу

Кафедра іноземної філології та перекладу була створена в 1959 р. та була перейменована у Кафедру іноземної філології та перекладу у 2017 р.

Кафедрою забезпечується організація та проведення навчального процесу із наступних навчальних дисциплін:

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Професійна іноземна мова
 • Ділова іноземна мова
 • Ділова іноземна мова в туризмі
 • Друга іноземна мова
 • Друга іноземна мова професійного спрямування
 • Друга ділова іноземна мова в туризмі
 • Фінансова іноземна мова
 • Лінгвокультурологія
 • Основи галузевого перекладу
 • Основи професійного перекладу
 • Поглиблене вивчення іноземної мови
 • Іноземна мова в товарознавчій освіті
 • Іноземна мова в митній справі

Сайт кафедри

Rate this item
(0 votes)