Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

There is no translation available.

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування є структурним підрозділом  навчально - наукового інституту управління та адміністрування ДонНУЕТ.

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування є випусковою та забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців різних ступенів вищої освіти (ступінь «Бакалавр», «Магістр») за спеціальностями:

  • 073 «Менеджмент»
  • 074 «Публічне управління та адміністрування»
  • 075 «Маркетинг» 

Кафедра забезпечує викладання дисциплін, пов’язаних з теорією та практикою використання маркетингу та менеджменту у діяльності підприємств, необхідних для здобуття студентами всіх спеціальностей Університету широкого доступу до працевлаштування.

Завідувач кафедри – д.е.н., доцент Маловичко Світлана Вікторівна

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 504

+38 (095) 425 - 27 – 70

+38 (096) 751 - 87 – 75

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kafedra market menedjment administr

 Положення про кафедру маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування утворенa у 2014 р. у результаті об’єднання кафедри маркетингового менеджменту (створена у 1991 році) та кафедри маркетингу і комерційної справи (понад 80 років існування).

Кафедрою забезпечується організація та проведення навчального процесу з таких дисциплін:

Маркетингове ціноутворення

Менеджмент

Управління персоналом

Маркетинг

Теорія організації

Інтернет-маркетинг

Мерчандайзинг

Логістика

Менеджмент в туризмі

Основи логістики у галузі

Нормування та мотивація праці

Менеджмент підприємств ресторанного господарства

Маркетингові комунікації

Маркетингові дослідження

Маркетингова політика розподілу

Реклама в системі маркетингу

Маркетинг підприємства

Менеджмент підприємства

Виробнича логістика

Логістика розподілу

Бенчмаркетинг

Електронний маркетинг

Електронна комерція

Самоменеджмент

Менеджмент в готельно-ресторанній справі

Маркетинг в готельно-ресторанній справі

Поведінка споживачів

Паблік релейшнз

Основи менеджменту

Офісний менеджмент

Рекламна діяльність в туризмі

Логістика в туризмі

Маркетингова професійна практика

Маркетингова товарна політика

Закупівельна логістика

Інформаційні та PR технології в готельно-ресторанному бізнесі

Маркетинг послуг

Інноваційний маркетинг

Ситуаційний маркетинг

Управління інноваціями

Транспортна логістика

Внутрішній економічний механізм підприємства

Логістичний менеджмент

Управління якістю

Товарна інноваційна політика

Стратегічне управління

Публічне адміністрування

Менеджмент організацій

Бренд-менеджмент

Менеджмент ризиків

Стратегічний менеджмент

Корпоративне управління

Стратегічний маркетинг

Маркетинговий менеджмент

Міжнародний маркетинг

Сайт кафедри

Rate this item
(1 Vote)