Кафедра обліку та аудиту

There is no translation available.

 

 

Кафедра обліку та аудиту є структурним підрозділом навчально-наукового інституту управління та адміністрування ДонНУЕТ.

Кафедра обліку та аудиту є випусковою та забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців усіх ступенів вищої освіти (ступінь «Бакалавр», «Магістр») для національної економіки та зарубіжних країн за спеціальністю:

  •  071 «Облік і оподаткування».

Кафедра забезпечує викладання дисциплін, пов’язаних із теорією та практикою бухгалтерського обліку, аудиту та системи оподаткування, для всіх спеціальностей Університету.

Завідувач кафедри – к.е.н., доцент Кожухова Тетяна Валеріївна.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 512

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kafedra obliku auditu

 Положення про кафедру обліку та аудиту

Кафедра обліку та аудиту Донецького національного університету економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського була створена в період народження Університету, ще у Києві (1920-1930рр.), переводилась разом з Інститутом в м. Харків (1930-1958рр.), а потім в Сталіно (1959р.) та до 2014 року функціонувала у м. Донецьк. З жовтня 2014 року викладачі кафедри продовжили свою роботу у м. Кривий Ріг за новою адресою розташування ДонНУЕТ.

Кафедрою забезпечується організація та проведення навчального процесу із наступних навчальних дисциплін:

 

 

Бухгалтерський облік (загальна теорія);

Бухгалтерський облік;

Фінансовий облік;

Фінансовий облік І;

Фінансовий облік ІІ;

Облікова політика;

Аудит;

Облік зовнішньоекономічної діяльності;

Звітність підприємства;

Аудит у банках;

Облік і звітність в оподаткуванні;

Облік і звітність у банках;

Аналіз господарської діяльності;

Облік у бюджетних установах;

Облік та адміністрування податків;

Фінансовий аналіз;

Облік в зарубіжних країнах;

Облік у недержавних фінансових установах;

Оподаткування у банках;

Внутрішній господарський контроль;

Інформаційні системи в обліку і аудиті;

Облік і звітність у галузях економіки;

Організація обліку;

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами;

Облік зовнішньоекономічної діяльності;

Внутрішній аудит;

Організація і методика аудиту за міжнародними стандартами;

Облік і оподаткування діяльності суб'єктів господарювання в Україні;

Організація податкової роботи;

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством.

Сайт кафедри

Rate this item
(1 Vote)