Кафедра українознавства

There is no translation available.

Кафедра українознавства є структурним підрозділом навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу ДонНУЕТ.

Кафедра українознавства забезпечує загальноосвітню гуманітарну підготовку фахівців ступенів вищої освіти «Бакалавр», «Магістр»  за всіма спеціальностями ДонНУЕТ.

Завідувач кафедри – к.філ.н., доцент Шапран Дар’я Петрівна

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 504

+38 (050) 592 - 14 – 93

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Положення про кафедру українознавства

 

Кафедру українознавства створено в 1993 році на базі кафедри політичної історії України.

Кафедра забезпечує комплексне вивчення дисциплін українознавчого спрямування, орієнтоване на розуміння і вирішення актуальних суспільних проблем в умовах національного державотворення, бурхливого науково-технічного та інформаційного розвитку суспільства.

Місія кафедри полягає в поєднанні загальноосвітньої та професійно орієнтованої підготовки конкурентоспроможних фахівців з вихованням відповідальних громадян,патріотів з високими моральними якостями і національною самосвідомістю, всебічно розвинених творчих особистостей, здатних до саморозвитку і самореалізації.

Кафедрою забезпечується організація та проведення навчального процесу з таких навчальних дисциплін:

Історія української державності та культури

Риторика

Ділова українська мова

Етика службового спілкування

Конфліктологія в туризмі

Діловодство в туристичній діяльності

Культура гостинності

Наукова українська мова

Сайт кафедри

Rate this item
(0 votes)

Responsive Photo Gallery for K2

Літня школа InLiberty в ГрузіїПрограма практики та программа стажування від NestleВікіпедія: Вікі любить музикуКонкурс дослідницьких проектів від Facebook в області вивчення рівня світової грамотності.Бакалаврські стипендії для широкого кола спеціальностей на навчання в Memorial University of Newfoundland (Канада).ІІІ Міжнародна науково-практична конференція VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Державна установа