Навчально-науковий інститут економіки та підприємництва

There is no translation available.

 

Навчально-науковий інститут економіки та підприємництва (ННІЕП) Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського є структурним підрозділом Університету, який здійснює освітню, наукову, методичну та організаційну діяльність, пов’язану із підготовкою фахівців усіх ступенів вищої освіти («Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії») для національної економіки та зарубіжних країн за спеціальностями:

 • 076«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
 • 051 «Економіка»
 • 292 «Міжнародні економічні відносини»
 • 242 «Туризм» 

Дирекція навчально-наукового інституту економіки та підприємництва

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 511

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

В.о. директора – Нєізвєстна Олена Володимирівна
 

+38 (066) 846 - 96 - 93
 +38 (067) 302 - 41 - 03

Секретар – Соколова Надія Вікторівна

+38 (068) 361 - 49 - 81


Положення про навчально-науковий інститут економіки та підприємництва

DSC 0959

 

Сайт інституту

До складу інституту входять:

Кафедра підприємництва і торгівлі

Кафедра економіки

Кафедра міжнародної економіки та туризму

Кафедра іноземної філології та перекладу

Науково-дослідна лабораторія розвитку інноваційного підприємництва в умовах глобалізації

Загальну організацію діяльності інституту здійснює директорат у складі:

 • директор – Нєізвєстна Олена Володимирівна, к.е.н., доцент
 • завідувач кафедри підприємництва і торгівлі – Бавико Олександр Євгенович, д.е.н., доцент
 • завідувач кафедри економіки – Волошина Світлана Василівна,к.е.н., доцент
 • завідувач кафедри – Остапенко Світлана Анатоліївна, к.пед.н., доцент
 • завідувач кафедри міжнародної економіки та туризму – Горіна Ганна Олександрівна, д.е.н., доцент
 • вчений секретар – Удовіченко Ганна Михайлівна, к. пед.н., доцент кафедри іноземної філології та перекладу
 • представник профспілки – Лукомська Олена Анатоліївна
Rate this item
(1 Vote)