Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (ДонНУЕТ) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

9 October 2019, 12:15 pm
Published in Announcements
Read 1576 times
There is no translation available.

По кафедрах ДонНУЕТ:

  • навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування

Кафедра обліку та аудиту

завідувач кафедри  1 посада

  • навчально- науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу та туризму

Кафедра технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної  справи

  • завідувач кафедри 1       посада

Термін подання документів з дня опублікування по 08 листопада 2019 року до 16.00 год.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою.

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників буде здійснено відповідно Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 347).

До заяви претендентів, особові справи яких знаходяться у відділі кадрів університету, додається список наукових та навчально-методичних праць; звіт про роботу за попередній період.

Для осіб, які не працюють в ДонНУЕТ, до заяви додаються: особовий листок з обліку кадрів; автобіографія; дві фотокартки розміром 4 на 6 см; копії дипломів про повну вищу освіту та науковий ступінь, атестатів про вчені звання, засвідчені особисто; копія трудової книжки, засвідчена кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення; копії паспорта громадянина України (с. 1, 2, 11), засвідченого особисто та ідентифікаційного номеру; копія документів про відношення до військового обов'язку (для військовозобов'язаних осіб); письмова згода на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, оприлюднення персональних даних; список наукових та навчально-методичних праць; резюме; документи про підвищення кваліфікації або стажування впродовж останніх п'яти років.

Адреса подання документів: 50005, м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16б, ДонНУЕТ (каб.303, відділ канцелярії та архіву), тел. (056) 409-77-97

з 9-00 до 16-30 (Пн.- Пт.)

archive Положення про обрання за конкурсом (991 KB)

Rate this item
(4 votes)
More in this category: « Оголошення!