Наукове обґрунтування новітніх технологій виробів із борошна функціонального призначення

There is no translation available.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Наукове обґрунтування новітніх технологій виробів із борошна функціонального призначення 
Тип дослідження Прикладне дослідження
  0119U101832
Пріоритетний напрям досліджень Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Керівник дослідження Сімакова Ольга Олександрівна, канд. техн. наук, доцент
Терміни виконання 2018 - 2020 рр
Організація дослідження

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи

Організація – замовник

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Мета роботи

Теоретичне обґрунтування та розробка рецептур і технологій виготовлення виробів із борошна функціонального призначення з метою покращення харчування людини

Заключний звіт