Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України Featured

19 January 2018, 11:51 pm
Published in Announcements
Read 1111 times
There is no translation available.

щодо проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Публічне управління та адміністрування зі спеціальності 074 (281) Публічне управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського  pdf Висновок експертної комісії Публічне управління та адміністрування (23.76 MB)

Rate this item
(0 votes)
 

Our parthners

www.prostopros.ru