Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників

27 липня 2017, 10:15 am
Категорія Оголошення
Прочитано 943 разів

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників

По кафедрах ДонНУЕТ:

Кафедра підприємництва і торгівлі

доцентів 2 посади

ст. викладачів 3 посади

асистентів 3 посади

Кафедра міжнародної економіки та туризму

завідувач кафедри 1 посада

доцентів 3 посади

ст. викладачів 2 посади

асистентів 1 посада

Кафедра економічної теорії

завідувач кафедри 1 посада

доцентів 3 посади

асистентів 1 посада

Кафедри маркетингу та менеджменту

завідувач кафедри 1 посада

доцентів 3 посади

ст. викладачів 1 посада

асистентів 4 посади

Кафедра іноземних мов

доцентів 1 посада

Кафедра гуманітарних та правових дисциплін

доцентів 1 посада

Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання

професорів 1 посада

доцентів 2 посади

ст. викладачів 1 посада

асистентів 2 посади

Кафедра технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи

асистентів 4 посади

Кафедра українознавства

доцентів 1 посада

асистентів 1 посада

Кафедра обліку та аудиту

завідувач кафедри 1 посада

доцентів 2 посади

Кафедра фінансів та банківської справи

завідувач кафедри 1 посада

доцентів 4 посади

Кафедра вищої математики та інформаційних систем

асистентів 1 посада

Кафедра економіки та бізнесу

доцентів 3 посади

ст. викладачів 1 посада

асистентів 1 посада

Термін подання документів з дня опублікування по 28 липня 2017 року.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою.

До заяви претендентів особові справи, яких знаходяться у відділі кадрів університету, додається список наукових та навчально-методичних праць; звіт про роботу за попередній період.

Для осіб, які не працюють в ДонНУЕТ, до заяви додаються: особовий листок з обліку кадрів; автобіографія; дві фотокартки розміром 4 на 6 см; копії дипломів про повну вищу освіту та/або науковий ступінь, атестатів про вчені звання, посвідчені нотаріально або в іншому встановленому законодавством порядку; копія трудової книжки, посвідченої нотаріально або в іншому встановленому законодавством порядку; копії паспорта громадянина України (с. 1, 2, 11), ідентифікаційного номеру, які посвідчені нотаріально або в іншому установленому законодавством порядку; копія документів про відношення до військового обов'язку (для військовозобов'язаних осіб); письмова згода на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, оприлюднення персональних даних; список наукових та навчально-методичних праць; резюме; документи про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п'яти років.

Зразок заяви для співробітників університету.

Зразок заяви для не працюючих в університеті.

Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.

Список наукових та навчально-методичних праць.

Звіт про роботу.

Адреса подання документів: 50005, м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна (Островського), 16, ДонНУЕТ (каб.315, відділ канцелярії),

тел. (056)409-77-97

З 9-00 до 16-30 (Пн.- Пт.)

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
 

Наші партнери