Донецький національний університет економіки і торгівлі
 імені Михайла Туган-Барановського

 

  50005 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна 16
  Телефон: +38 (056) 409 - 77 - 97
  Факс: +38 (056) 409 - 77 - 91
  http://www.donnuet.edu.ua/
  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Загальний опис ДонНУЕТ
ДонНУЕТ є багатогалузевим вищим навчальним закладом четвертого рівня акредитації, що провадить освітню діяльність за всіма ступенями вищої освіти, здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, який забезпечує здобуття особами вищої та післядипломної освіти з урахуванням їхніх  покликань, інтересів та здібностей, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність.
Університет було створено постановою Ради Народних Комісарів № 19/672 від 12 липня 1920 р. Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 1890 від 30 листопада 1998 р. Університет отримав назву Донецький державний університет економіки і торгівлі. У 2000 р. Університету було присвоєно ім’я Михайла Туган-Барановського.
Указом Президента України № 169/2007 від 03.03.2007 р. Університету було надано статус національного.
Університет підпорядкований Міністерству освіти і науки України і функціонує у державній формі власності.


Ліцензійний обсяг прийому студентів складає з підготовки:

 • бакалаврів: 2300 студентів
 • магістрів:     955 студентів

Відповідно до рішення ДАК від 7 липня 1998 року (протокол №15) університет був акредитований в цілому за статусом вищого закладу освіти четвертого рівня. У 2008 році, у зв’язку з плановою акредитацією, університет підтвердив цей статус (сертифікат серія РД-ІV № 056307 від 11.11.2009 р.).
За досягнуті успіхи в підготовці фахівців і у зв’язку з 50-річчям від дня заснування у 1970 р. Університет нагороджено Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР.
За вагомий внесок у розвиток системи вищої освіти України колектив Університету нагороджений: Міжнародною кадровою Академією – Орденом «Пошани» (2002 р.), у рамках Міжнародного Академічного рейтингу популярності «Золота Фортуна» - Срібною стелою та Дипломом Якості (2003 р.), срібною медаллю «10 років Незалежності України», орденом «Святий Дмитро Солунський», бронзовою медаллю за підсумками VIII Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта–2005».
Істотні здобутки Університету за період 2006-2015 рр. за усіма напрямами роботи було відмічено:

 • на державному рівні: подякою прем’єр-міністра України «За вагомий внесок у забезпечення розвитку освіти і науки в галузі економіки і торгівлі, підготовку висококваліфікованих фахівців для агропромислового сектору економіки та високі наукові здобутки» (2010 р.); Дипломами Міністерства освіти і науки України «За міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки» (2007 р.); «За розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу» (2007 р.); срібною медаллю XI Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта – 2008», золотими медалями: Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – Абітурієнт – 2010» у номінації «Досягнення у працевлаштуванні випускників вищого навчального закладу», міжнародних виставок «Інноватика в сучасній освіті» (2010 р., 2012 р., 2013 р.) у номінації «Інновації у співпраці вищих навчальних закладів з ринком праці»; Дипломами Міністерства освіти і науки України за результатами участі у міжнародних виставках «Освіта та кар’єра» (2006, 2009, 2010, 2012, 2013 р.) – за активну профорієнтаційну роботу серед молоді та високу професійну підготовку фахівців; «Інноватика в освіті України» (2010 р., 2012 р.) – за активне впровадження у навчальний процес освітніх інновацій; «Сучасні начальні заклади-2011», «Сучасна освіта в Україні» (2011 р.) – за високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу національної системи освіти, «Сучасні заклади освіти - 2013» - за вагомий внесок у розвиток національної освіти; дипломами МОНУ «Лідер вищої освіти України - 2012» та «Лідер національної системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів України – 2012», дипломом національної конфедерації профспілок України за участю у шостому всеукраїнському конкурсі наукових робіт серед студентської молоді у номінації «Кращий вищий навчальний заклад України - 2012 року»;
 • на місцевому рівні: почесним орденом «140 років Донецьку» (2010 р.), Почесною відзнакою Донецької міської ради «За заслуги перед містом» (2010 р.); Відзнакою Українського Реєстрового Козацтва «Срібний козацький хрест» (2010 р.); Подякою Управління з питань фізичної культури та спорту Донецької обласної державної адміністрації «За значний внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту в Донецькій області» (2010 р.); Почесним дипломом Президії торгово-промислової палати України «За заслуги у сприянні розбудови національної економіки, успішне впровадження ринкових механізмів, ефективну співпрацю з Донецькою ТПП» (2010 р.); Дипломом Форуму лідерів студентських профспілкових організацій за перемогу у номінації «Кращий волонтерський проект» (2012 р.).

ДонНУЕТ здобув Гран-прі «Лідер вищої освіти України» на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2012». Нагороджений Міжнародним знаком «Золота медаль Сократа» за вагомі наукові дослідження та їх розповсюдження (м. Лондон, Великобританія, 2012 р.).
За результатами рейтингу МОН України університет тричі був переможцем у групі економічних та гуманітарних вищих навчальних закладів (2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 н.р.).
У 2008 р. ДонНУЕТ здобув членство в Європейській Асоціації Університетів та Асоціації економічних університетів Південно-Східної Європи й Чорноморського регіону, а у вересні 2010 р. ‑ приєднався до Болонського процес в рамках підписання Великої Хартії університетів в м. Болонья (Італія).
У 2013 році ДонНУЕТ було нагороджено Грамотою За заслуги перед Українською Православною Церквою та в пам'ять 1025-річчя Хрещення Київської Русі, та Орденом Української Православної Церкви Святого благовірного князя Київського Ярослава Мудрого.
У зв’язку із складною суспільно-політичною ситуацією на Сході України та продовженням збройного конфлікту на території м. Донецьк, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1178 від 17.10.2014 р., діяльність ДонНУЕТ здійснюється у м. Кривий Ріг.
В Університеті працює аспірантура за 13 спеціальностями:

 • Економічна теорія та історія економічної думки;
 • Світове господарство і міжнародні економічні відносини;
 • Економіка та управління національним господарством;
 • Економіка та управління підприємствами;
 • Гроші, фінанси і кредит;
 • Бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
 • Товарознавство непродовольчих товарів;
 • Товарознавство харчових продуктів;
 • Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв;
 • Технологія харчової продукції;
 • Соціальна філософія та філософія історії;
 • Фізична хімія.

Докторантура діє за 5 спеціальностями:

 • Економічна теорія та історія економічної думки;
 • Економіка та управління національним господарством;
 • Економіка та управління підприємствами;
 • Гроші, фінанси і кредит;
 • Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

Навчальний процес забезпечують 12 кафедр, з них випускових 8.

З 2000 року Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського видає науковий журнал «Вісник ДонНУЕТ», віднесений до фахових видань у галузі економічних та технічних наук. У журналі висвітлюються результати новітніх досліджень та актуальних проблем у сфері фінансів, банківської справи, економіки, товарознавства, маркетингу, менеджменту, освіти. Університетом щорічно видаються тематичні збірники наукових праць «Торгівля і ринок України», «Обладнання та технології харчових виробництв», «Інтелект. Особистість. Цивілізація», які виходять до затверджених наукових видань експертних рад Міністерства освіти і науки України.
Міжнародна діяльність Університету спрямована на розвиток партнерських стосунків з ВНЗ зарубіжних країн, експорт освітніх послуг, спільних освітніх і наукових проектів і досліджень, а також на активізацію академічного обміну студентами.
ДонНУЕТ є членом  Європейської Асоціації Університетів,  Великої Хартія Університетів, Асоціації економічних університетів Південно-східної Європи і Чорноморського регіону, Міжнародної Асоціації торгово-економічної освіти, Асоціації "Євразійський економічний клуб учених".
У 2015-2016 н.р. університет продовжив співпрацю з Міжнародною програмою ТЕМПУС у складі консорціуму міжнародного проекту: 530158-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES, «Support of innovations through improvement of regulatory framework for higher education in Ukraine (SpinOff)» - «Підтримка інновацій шляхом удосконалення нормативно-правової бази вищої освіти в Україні».

Академічне керівництво


ПІБ (вчене звання та науковий ступінь)

Посада

Розташування (кімната)

Контактний номер телефону, електронна пошта

Чернега Оксана Богданівна (доктор економічних наук, професор)

В.о. ректора

вул. Трамвайна, 16, к. 404

+38 (056) 409 - 77 - 91
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Шапран Дар`я Петрівна (кандидат філологічних наук, доцент)

Вчений секретар

вул. Трамвайна, 16, к. 504

+38 (050) 592 - 14 - 93
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Никифоров Родіон Петрович (кандидат технічних наук, доцент)

Перший проректор

вул. Трамвайна, 16, к. 409

+38 (068) 222 - 60 - 54
+38 (099) 001 - 20 - 84
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Каминський Павло Дмитрович (кандидат економічних наук, доцент)

Директор навчально - наукового інституту
управління та адміністрування

вул. Трамвайна, 16, к. 513

+38 (050) 222 - 79 - 94
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бочарова Юлія Геннадіївна (кандидат економічних наук, доцент)

Директор навчально-наукового інституту економіки і підприємництва

вул. Трамвайна, 16, к. 511

+38 (050) 636 - 77 - 29
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коренець Юрій Миколайович

Директор навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу

вул. Трамвайна, 16, к. 508

+38 (095) 746 - 11 - 61
+38 (096) 900 - 69 - 02
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Снігур Катерина Володимирівна

В.о. керівника навчального відділу

вул. Трамвайна, 16, к. 409

+38 (056) 409 - 77 - 91
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Літус Олена Євгеніївна

Керівник відділу інноваційних освітніх технологій

вул. Трамвайна, 16, к. 409

+38 (056) 409 - 77 - 91
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Керівник відділу по роботі зі студентами

вул. Трамвайна, 16, 409

+38 (056) 409 - 77 - 91
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Суслова Лариса Віталіївна

Керівник відділу кадрів

вул. Трамвайна, 16, к. 302

+38 (056) 409 - 77 - 97
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пухальська Валерія Григоріївна

Головний бухгалтер

вул. Трамвайна, 16, к. 405

+38 (056) 443 - 04 - 76
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Поставнічев Валентин Ігорович

Фахівець відділу зв’язків з громадськістю

вул. Трамвайна, 16, 

+38 (099) 022 - 22 - 57
postavnichevЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Академічний календар

2017/2018 навчальний рік розпочинається 1 вересня 2017 р., закінчується - 1 липня 2018 р.

Бакалаврат

Складова навчального процесу

Тривалість

Термін

1 курс

Осінній семестр

18 тижнів.

1 вересня - 31 грудня

Зимові канікули

2 тижні

1 - 14 січня

Заліково-екзаменаційна сесія осіннього семестру

2 тижні

15 - 28 січня

Весняний семестр

18 тижнів

29 січня - 3 червня

Заліково-екзаменаційна сесія весняного семестру

2 тижні

4 -17 червня

Виробнича практика

2 тижні

18 червня - 1 липня

Літні канікули

8 тижнів

2 липня - 31 серпня

2 - 3 курс

Осінній семестр

13 тижнів.

1 вересня - 26 листопада

Заліково-екзаменаційна сесія осіннього семестру

2 тижні

27 листопада-10 грудня

Весняний семестр 1 ч.

2 тижні

11 - 24 грудня

Зимові канікули

3 тижні

25 грудня - 14 січня

Весняний семестр 2 ч.

15 тижнів

15 січня - 29 квітня

Заліково-екзаменаційна сесія весняного семестру

2 тижні

30 квітня - 13 травня

Додатковий період весняного семестру (тренінги та виробнича практика)

7 тижнів

14 травня - 17 червня

Літні канікули

8 тижнів

 2 липня - 31 серпня

4 курс

Осінній семестр

13 тижнів.

1 вересня - 26 листопада

Заліково-екзаменаційна сесія осіннього семестру

2 тижні

27 листопада-10 грудня

Весняний семестр 1 ч.

2 тижні

11 - 24 грудня

Зимові канікули

3 тижні

25 грудня - 14 січня

Весняний семестр 2 ч.

10 тижнів

15 січня - 25 березня

Заліково-екзаменаційна сесія весняного семестру

2 тижні

26 березня  - 8 квітня

Переддипломна виробнича практика

4 тижні

9 квітня - 6 травня

Атестаційний тиждень

1 тиждень

7 - 13 травня

Виконання та захист дипломної роботи

6 тижнів

14 травня - 24 червня

Магістратура

Складова навчального процесу

Тривалість

Термін

1 курс

Осінній семестр

18 тижнів.

1 вересня - 31 грудня

Зимові канікули

2 тижні

1 - 14 січня

Заліково-екзаменаційна сесія осіннього семестру

2 тижні

15 - 28 січня

Весняний семестр

18 тижнів

29 січня - 3 червня

Заліково-екзаменаційна сесія весняного семестру

2 тижні

4 -17 червня

Літні канікули

10 тижнів

18 червня  - 31 серпня

2 курс

Переддипломна виробнича практика

4 тижні

1 вересня - 8 жовтня

Атестаційний тиждень

1 тиждень

9 - 15 жовтня

Виконання та захист дипломної роботи

6 тижнів

16 жовтня - 14 січня

 

 • Навчання за заочною формою відбувається згідно «Графіку організації навчального процесу за заочною формою навчання Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 2017-2018 навчальний рік»

 

 • Навчання за заочною скороченою програмою підготовки відбувається згідно «Графіку організації навчального процесу заочної форми навчання за скороченою програмою підготовки Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 2017-2018 навчальний рік»

Освітні програми

Шифр галузі знань

Назва галузі знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

Ліцензований обсяг

Підготовка бакалаврів

1

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

320

2

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

225

3

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

225

4

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

290

5

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

150

6

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

300

7

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

150

8

14

Електрична інженерія

142

Енергетичне машинобудування

50

9

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

225

10

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

150

11

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

125

12

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

90

 

1

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

115

2

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

75

3

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

100

4

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

105

5

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

75

6

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

170

7

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

55

8

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

75

9

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

35

10

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

50

11

28

Управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

35

12

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

90

Загальні вимоги до зарахування
Прийом вступників на навчання до Університету здійснює Приймальна комісія ДонНУЕТ  згідно з Правилами прийому, що розроблені відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, затверджених відповідним Наказом Міністерства освіти і науки України.
Детальну інформацію про правила прийому до Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського розміщено на веб-сайті університету - http://donnuet.edu.ua
Реєстрація вступників здійснюється приймальною комісією за адресою м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16, кабінет 310 (телефон: +38 (056) 409 - 77 – 90,  +38 (068) 222 - 60 – 54).

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03 червня 1994 року, № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства».
Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.
Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств,  користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.
Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому, за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).
Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного ступеня, зараховуються до вищих навчальних закладів України не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування.
При прийнятті на навчання осіб, які мають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності такого документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

Присвоєння кредитів ЄКТС
У ДонНУЕТ діє в повному обсязі Європейська кредитно-трансферна система.
Облік навчального часу, вагомість дисциплін в навчальному плані та обсяг отриманих знань в ДонНУЕТ оцінюється в умовних одиницях – кредитах. Один кредит відповідає 30 академічним годинам аудиторних занять і самостійної роботи над опануванням навчальної дисципліни.
60 кредитів ЄКТС відповідають навчальному навантаженню повного навчального року.
Для отримання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти студенту необхідно набрати 240 кредитів.
Для отримання  другого (магістерського)  рівня вищої освіти студенту необхідно набрати  120 кредитів.

Організація навчального процесу 
Організація навчального процесу в ДонНУЕТ здійснюється відповідно до: 

Закону України «Про Вищу освіту» від 1.07.2014, № 1556-VІІ,  

Положень Університету:

Про організацію освітнього процесу (П ДонНУЕТ 02.01-01-2016)
Про організацію переатестації знань студентів (П ДонНУЕТ 02.01-04-2015)
Про екзаменаційну комісію (П ДонНУЕТ 02.01-06-2015)
Про організацію та  проведення підсумкового контролю знань у формі тестування  (П ДонНУЕТ 02.01-07-2015)
Про самостійну роботу (П ДонНУЕТ 02.01-09-2016)
Про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти (П ДонНУЕТ  02.01-11-2016)
Про дистанційно-заочне навчання (П ДонНУЕТ  02.01-12-2016)
Про організацію навчальних занять студентів малокомплектних груп  (П ДонНУЕТ 02.01-15-2016)
Про апеляцію результатів підсумкового контролю (П ДонНУЕТ 02.01-17-2017)

Детальніше в цій категорії: « Про ЄКТС Освітні програми »